Merhaba

Kullanım Sözleşmesi

  1. Satın Alma Motoru
  2. Kullanım Sözleşmesi

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

1)Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan SATINALMAMOTORU.com Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), SATINALMAMOTORU.com ile Site’ ye ÜYE olan Kullanıcı arasında, Kullanıcının Site’ ye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin, Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Site' ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

1.1Tanımlar:
SATİNALMAMOTORU:  www.satinalmamotoru.com

a)Kullanıcı: Site' ye üye olan ve Site' de sunulan hizmetlerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesin' de belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

b)Alıcı: Site' de sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, Site' de yer alan Ürün ve Ürünleri satın almak amacı ile satın almayı kabul ettiği fiyat teklifi Site' de yayınlanan Kullanıcı.

c)Satıcı: Site' de sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu malları, alıcının yayınladığı fiyattan satma veya satmama seçeneği olan Kullanıcı. 
d)Site: www.satinalmamotoru.com  isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından ve ortaklarından oluşan web sitesi SATİNALMAMOTORU Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, SATINALMAMOTORU.com tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar SATINALMAMOTORU.com, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet' lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. 

e)Emniyetli Hesap: SATİNALMAMOTORU’ na ait olup SATİNALMAMOTORU tarafından yönetilen banka nezdindeki hesap.

f)Ürün: Site' de Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmet.
g)İstek Süresi: Alıcının belirlediği ve isteğinin ne kadar süre ile geçerli olduğunu belirten süredir. Bu süre içerisinde satıcılardan birinin verdiği teklif fiyatını alıcının kabul etmesi ile bu süre sona erer.

h)Alternatif Ürün Teklifi Hizmeti: Satıcıların, alıcının istek süresi içerisinde istediğini ürünün benzer ürünlerini alıcılara önerme hizmetidir. 

2)SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI  

a)Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site' de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
b)Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak SATINALMAMOTORU.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. 

c) Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak SATINALMAMOTORU.com tarafından açıklanan her türlü beyan ve yükümlülüğü ve bu beyanlara ve yükümlülüklere uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız. 

2.1 ÜYELİK VE HİZMET KULLANIM ŞARTLARI  

a)Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi ve Kullanıcının kayıt olurken verdiği elektronik posta adresine www.satinalmamotoru.com tarafından gönderilen link'e, Kullanıcı'nın girmesi ile kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 

b)Site'ye üye olabilmek için, on sekiz yaşını doldurmak ve SATINALMAMOTORU.com tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. On sekiz yaşını doldurmayan veya SATINALMAMOTORU.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, kullanıcı olmaları sonucunu doğurmayacaktır. 

    3) Hak ve Yükümlülükler 

    3.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri 

a)Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmetlerinden faydalanırken ve Side’deki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Kullanıcı, yürürlükteki  emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, SATINALMAMOTORU.com 'un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple SATINALMAMOTORU.com 'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat vs hak ve alacak talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
c)Kullanıcıların SATINALMAMOTORU.com tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) ve ürün isteğinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden SATINALMAMOTORU.com' un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 
d)Kullanıcılar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. SATINALMAMOTORU.com,   Kullanıcılar tarafından SATİNALMAMOTORU'na iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya eksik olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. 
e)Kullanıcı'lar, SATINALMAMOTORU.com'un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. 
f)SATINALMAMOTORU.com'un sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, SATINALMAMOTORU.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla SATINALMAMOTORU.com   ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SATINALMAMOTORU.com, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
g)Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sunulan , sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı SATINALMAMOTORU.com 'un, SATINALMAMOTORU.com çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sunulan, sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğu, bütünüyle sunan, sağlayan, yayınlayan ve taahhütte bulunan kişilerin sorumluluğu altındadır. SATINALMAMOTORU.com , Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
h)Kullanıcı'lar Site'de yayınlanan Ürünler'in alış ve satışı ile ilgili işlemlerde işbu Sözleşmede yer alan bazı haller saklı kalmak kaydıyla Emniyetli Hesabı kullanmak zorundadırlar. 
ı)Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde SATINALMAMOTORU.com'un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
i)Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
j)SATINALMAMOTORU.com, Kullanıcıları'na, SATINALMAMOTORU.com  tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site'nin faaliyet gösterdiği her mecrada SATINALMAMOTORU.com tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
k)Kullanıcı, SATINALMAMOTORU.com'un Site'ye ilişkin mobile ve web ortamlarında olan tüm uygulamalarında kredi kartı bilgileri şifrelenmiş şekilde Kullanıcının kendi cihazına kaydetmesine olanak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, cihazın çalınması, kaybolması, yetkisiz kişilerin eline geçmesi, yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasından dolayı SATINALMAMOTORU.com 'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.2. Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri 

a)Alıcı SATINALMAMOTORU.com'dan yayınlanan ürünleri satın almak amacıyla herhangi bir ürün hakkında istek yayınlaması ile istekte bulunduğu ürün özelliklerini kabul etmiş sayılır. Ürün özellikleri konusunda uyuşmazlık doğması durumunda, Ürünün üretici firmasının resmi internet sitesinde yer alan özellikleri dikkate alınır. 
b)Alıcı, İstek yayınlayarak SATINALMAMOTORU.com tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
c)Alıcının yapmış olduğu ürün isteği kabul edilirken Alıcının belirlediği teslimat tarihi de Satıcı tarafından kabul edilmiştir. Bundan dolayı, Alıcı, Ürünlerin Satıcı tarafından zamanında teslim edilmemesi, eksik teslim edilmesi, hiç teslim edilmemesi, yanlış adrese veya kişilere teslim edilmesinden dolayı SATINALMAMOTORU.com 'un hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul eder. 
d)Alıcı, Satıcı'ların satmayı kabul ettiği Ürünler'in ayıplı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı Ürünler'den olup olmadığı hakkında SATINALMAMOTORU.com 'un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder. 
e)Alıcı, Site üzerinde  gerçekleşmekte olan istek sürecinin ve alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın Ürün'ü satmaktan ve/veya teslim etmekten vazgeçmesi halinde, SATINALMAMOTORU.com 'un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Siteden satın almaya çalıştığı Ürün'ün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat vs ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
f)Ürün tesliminden sonra, herhangi bir nedenden dolayı ve/ veya ilgili mevzuat çerçevesinde Alıcının ürünü Satıcı’ya iade etmek istemesi halinde, SATINALMAMOTORU.com 'un hiçbir sorumluluğu yoktur. Alıcı, Satıcı ile temasa geçip kendi aralarında uzlaşmaya varacağını kabul eder. 
g)Alıcı, Site'de 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde 'un kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
h)Alıcı, SATINALMAMOTORU.com 'un satım ve teslimat konusu Ürün'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili SATINALMAMOTORU.com 'un herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
ı)Alıcı, Satıcı ile arasındaki istek ve satım akdinin tarafı olmayan ve gerek istek/satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan SATINALMAMOTORU.com'un, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Satıcı ile arasındaki sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul eder. 
i)Alıcı, yaptığı isteğe verilen tekliflerin hangi Satıcılar tarafından verildiğini, satıcı da gelen fiyat teklifinin hangi alıcı tarafından istendiğini görmemektedir ve bu bilgileri SATİNALMAMOTORU. com’dan talep edemezler. Ancak Alıcının teklif veren satıcı firma bilgilerini ve satıcının da teklif isteyen alıcı bilgilerini görebilmeleri; satıcı firma tarafından verilen fiyat teklifinin toplam tutarının %3 oranındaki komisyon ücretini SATINALMAMOTORU.com site hesabına yatırılmasıyla mümkündür. Burada bu komisyon ücretinin alıcı tarafından ödenmesi beklenir fakat dileyen teklif veren satıcı firmalar teklifi vermeleri esnasında bu komisyon ücretini ödeyerek ilgili bilgilerini teklif isteyen alıcıya SATINALMAMOTORU.com aracılığı ile gösterebilecektir.j)Alıcı, bir Satıcının Teklif Fiyatı'nı kabul etmesi ile, teslim süresi ve adresinde hiçbir değişikliği SATINALMAMOTORU.com aracılığı ile yapamaz. (Alıcı, Satıcı'nın Teklif Fiyatında belirtilen teslim tarih ve yerini de dikkate alarak Fiyat Teklifi'ni kabul ettiğinin bilincindedir.) 
k)Satıcının, Ürünleri Alıcının İstek aşamasında belirttiği zamanda ve yere teslim etmemesi, eksik teslim etmesi, yanlış yere veya kişilere teslim etmesi durumunda, doğabilecek her türlü sorumluluk, tazminat ve cezalardan Satıcı sorumludur. Bu durumda SATINALMAMOTORU.com 'un hiçbir sorumluluğu yoktur. Alıcı bunu kabul etmiştir. 

 l)SATINALMAMOTORU.com sayfalarını bir siyasi/dini/şahsi saldırı aracı olarak kullanan, sözleşme maddelerinden herhangi birine aykırı hareket eden, mevcut ÜYE’liğini devam ettirebilecek ticari olgunluk, ciddiyet ve sorumluluğa haiz olmadığı SATINALMAMOTORU.com tarafından tespit edilen tüm ÜYE’lerin üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir. 

m)Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak SATINALMAMOTORU.com sayfaları kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa ÜYE ve/veya ÜYE’ler hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda sunulacaktır. 

n)SATINALMAMOTORU.com'un iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen ÜYE’lerin üyelik bilgileri SATİNALMAMOTORU tarafından saklanacaktır.

o)SATINALMAMOTORU.com her zaman için tek taraflı olarak ÜYE’ye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabilir. ÜYE’ler işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda SATINALMAMOTORU.com’un sorumluluğu, ÜYE’ler tarafından satın alınan hizmetin bedelinin kullanılmamış olan hizmete tekabül eden kısmının ÜYE’ye iadesi ile sınırlıdır. 

ö)Sözleşme süresince ÜYE’lerden herhangi birinin işyerini kapatması sonucu verilemeyen hizmet bedeli, işyeri kapanış belgesinin SATINALMAMOTORU.com ’a ibraz edilmesi karşılığında geri ödenecektir. ÜYE’ler, SATINALMAMOTORU.com ve satın alacağı hizmet paketinin içeriğine bağlı olarak kendisine verilen hizmetlerin karşılığı olarak SATİNALMAMOTORU tarafından belirlenen ücreti ödeyecektir. Bu ücretin ödenmemesi halinde SATINALMAMOTORU.com hizmeti vermez. Ancak herhangi bir sebeple hizmetin verilmeye başlanmış olması halinde, SATINALMAMOTORU.com tarafından hizmet tek taraflı olarak durdurularak sözleşme derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir ve üyelik ücreti üzerinden üyelik tarihinden başlayarak aylık %3 temerrüt faizi tahakkuk ettirilir.

 p)SATINALMAMOTORU.com, kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. r)SATINALMAMOTORU.com ’un amacı, herkesin hizmet alımı/ ürün satışı ve/veya kiralama amaçlı ilan verebileceği, ürünlerini Kendi sayfalarında açarak pazarlayabileceği, işbu hizmeti internet ortamındaki milyonlarca insanın hizmetine sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden SATINALMAMOTORU.com hiçbir sorumluluk yüklenemez. ÜYE’ler arasındaki hiçbir işlemde, SATINALMAMOTORU.com’un bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

r)ÜYE’ler, SATINALMAMOTORU.com ’da satışa arz ettiği hizmet/ürün/ürünlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu veya hizmet/ürün/ürünlerin kendisi tarafından satılmasına veya verilmesine karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. ÜYE’lerin arz ettiği hizmet/ürün/ürünlerin, satışı veya verilmesi yasak ürünler veya hizmetler dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya SATINALMAMOTORU.com ’un belirli yerlerinde belirtilen SATINALMAMOTORU.com ’un ve SATINALMAMOTORU.com 'da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.ÜYE’ler SATINALMAMOTORU.com ’da ilan edilen hizmetlerin/ürünlerin tüm hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu SATİNALMAMOTORU ’nun hizmet/ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder. 

ş)ÜYE’ler, SATINALMAMOTORU.com üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile SATINALMAMOTORU.com tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde SATINALMAMOTORU.com’un kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE'ye aynen rücu edilir. 

t)ÜYE'lerin herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması ve SATINALMAMOTORU.com üyelerine "spam mail" göndermesi durumunda, SATİNALMAMOTORU sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir. Ayrıca ÜYE'lerin fesih sebebiyle SATINALMAMOTORU.com ‘un uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. 

u)ÜYE’ler SATINALMAMOTORU.com üzerinden SATINALMAMOTORU.com’un kendi kontrolünde olmayan kendi işlettikleri web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler ÜYE’ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle SATINALMAMOTORU.com tarafından sağlanmış olabilir ancak web sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SATINALMAMOTORU.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler veya bunların içeriği hakkında SATINALMAMOTORU.com’un herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

ü)SATINALMAMOTORU.com’un SATİNALMAMOTORU hizmetleri, SATİNALMAMOTORU bilgileri, SATİNALMAMOTORU telif haklarına tabi çalışmaları, SATİNALMAMOTORU ticari markaları, SATİNALMAMOTORU ticari görünümü, SATINALMAMOTORU.com vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. v)Herhangi bir firma ile aranızda çıkabilecek bir anlaşmazlıkta, bu anlaşmazlığı firma ile doğrudan görüşmek zorundasınız ve SİZİN FİRMALAR İLE YAPTIĞINIZ GÖRÜŞME/ANLAŞMA VE BUNUN SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN BİR ANLAŞMAZLIK DURUMUNDA MEYDANA GELEN HER TÜRLÜ HASAR VEYA TALEP ( DOLAYLI VEYA TESADÜFİ ZARARLARDA DAHİL OLMAK ÜZERE), ŞÜPHELİ VE ŞÜPHESİZ, BİLİNEN VEYA BİLİNMEYEN, AÇIK VEYA GİZLİ ORTAYA ÇIKAN HER TÜRLÜ HASAR VEYA TALEPTEN (DOLAYLI VEYA TESADÜFİ ZARARLAR DAHİL OLMAK ÜZERE) SATINALMAMOTORU.com'U (VE BİZİM OFİS ÇALIŞANLARIMIZI, DİREKTÖRLERİMİZİ, ÇALIŞANLARIMIZI, İŞTİRAKLERİMİZİ, ACENTALARIMIZI), DİĞER KİŞİ, FİRMA VE VARLIKLARI ( BİZİM İŞ ORTAKLARIMIZ DAHİL OLMAK ÜZERE, SATINALMAMOTORU.com TARAFINDAN İSTİHDAM EDİLEN İMALATÇI VEYA TEDARİKÇİLERİMİZİ), MUAF TUTTUĞUNUZU KABUL EDERSİNİZ.

3.3. Satıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri 
a)Satıcı, Site'den sattığı veya satacağı Ürün'ün mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürün'ün kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b)Satıcı, Teklif Fiyatı verilmiş Ürün’ü satmayı kabul ederken SATINALMAMOTORU.com tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
c)Satıcı, Alıcı'nın İsteğini teslimat tarih/yerini kabul ederek, Alıcı'nın Ürünü almaya hak kazandığını kabul eder. Alıcının işbu sözleşmede belirlenen süreler içerisinde ödeme yapmaması halinde, Alıcı Ürün’ü Satıcının verdiği Teklif Fiyatıyla satın alma hakkını kaybedecektir. Bu süre içerisinde Alıcının her türlü sorumluluğunu yerine getirmesi ile birlikte, alış-veriş yapılmış sayılacaktır. Satıcı bunu kabul etmiştir. 
d)Alıcının tüm ödeme işlemini gerçekleştirmesi ile birlikte, Satıcı, Ürünleri Alıcının İstek aşamasında belirttiği zamanda ve yere teslim etmek ile sorumludur. Satıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Ürün'ü zamanında, hasarsız, Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürün'ün Alıcı'ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
e)Satıcının Ürün’ü Alıcının İstek aşamasında belirttiği zamanda ve yere teslim etmemesi, hiç teslim etmemesi, eksik teslim etmesi durumunda doğabilecek her türlü sorumluluk Satıcıya aittir. Bu durumda SATINALMAMOTORU.com'a hiçbir sorumluluk tevcih edilemez. 
f)Kullanıcı Sözleşmesi ve Site kuralları doğrultusunda, Satıcı, kendi iradesi ile ve Alıcı'ya karşı bir ek yükümlülük ve sorumluluk altına girmeden ve hiçbir hakkını kaybetmeden, Alıcı ile temasa geçip, ürün teslimatı ile ilgili görüşüp anlaşabilir. (SATINALMAMOTORU.com, Satıcı tarafından Alıcının Teklif Fiyatının kabul edilmesi ile yükümlenmiş olduğu hizmeti tamamlamış sayılacaktır.) 
g)Satıcı, Alıcının isteğine teklif vererek Ürün’ü tam olarak bildiğini, hiçbir tereddüt içinde olmadığını kabul eder. Ürün’ün daha önce üreticisi veya yetkili satıcılar tarafından Türkiye'de ve Dünya'da piyasaya sürüldüğünü, SATINALMAMOTORU.com'un Ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder. 
h)Satıcı, Alıcının isteğine teklif verdiği Ürün’ün hiç kullanılmamış, paketi açılmamış ürünlerden olduğunu kabul eder. Satıcı Ürün’ü hiç kullanılmamış, paketi açılmamış, ilgili Ürün’e ait standart garanti kapsamında, nakliye dahil, gerektiğinde montaj ücreti dahil biçimde teslim edecektir. Ürün’ün teslimatı ile ilgili bir anlaşmazlık olması durumunda, anlaşmazlık, Alıcı ve Satıcı arasında çözümlenecektir. 
ı)Satıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde SATINALMAMOTORU.com’un herhangi bir zarara uğraması durumunda, SATINALMAMOTORU.com'un doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; SATINALMAMOTORU.com'un herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını Satıcıdan tahsil edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
i)Satıcı, sattığı Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. SATINALMAMOTORU.com aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından açılacak olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücu etme hakkı her zaman mevcuttur. 
j)Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümleri ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten SATINALMAMOTORU.com 'un her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
k)SATINALMAMOTORU.com aracılığı ile birebir ticari temas haline geçmiş olan Alıcı ve Satıcı, söz konusu Ürünlerin alımı ile ilgili, SATINALMAMOTORU.com 'un bilgisi dışında, SATINALMAMOTORU.com'un hizmetlerinden faydalanmış olmalarına rağmen, bu hizmetlerden faydalanmamışçasına işbirliği ve alış-veriş yapıp, hizmet bedeli , teklif fiyatı sunma bedelini vb bedelleri SATINALMAMOTORU.com'dan iade talebinde bulunamazlar. 
l)Satıcı, İsteğin hangi Alıcı tarafından verildiğini bilmemektedir. Satıcı, bu bilgiyi SATINALMAMOTORU. com’dan talep edemez. Ancak; Alıcının, Satıcının verdiği Teklif Fiyatını kabul etmesi ile ve de Satıcı firma, alıcının Fiyat teklif isteğine verdiği  teklifin %6’sını SATINALMAMOTORU.com site hesabına yatırmasıyla birlikte Satıcı, Alıcının ismini veya ünvanını SATINALMAMOTORU.com aracılığı ile görebilecektir. 

3.4. SATINALMAMOTORU.com'un Hak ve Yükümlülükleri 

a)SATINALMAMOTORU.com, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. SATINALMAMOTORU.com, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, SATINALMAMOTORU.com 'un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. SATINALMAMOTORU.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, SATINALMAMOTORU.com tarafından yapılabilir. SATINALMAMOTORU.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir. 

b)SATINALMAMOTORU.com Site üzerinden, SATINALMAMOTORU.com 'un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle SATINALMAMOTORU.com tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında SATINALMAMOTORU.com 'un herhangi bir sorumluluğu yoktur. 
c)SATINALMAMOTORU.com, Site'de yer alan Ürün ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. 
d)SATINALMAMOTORU.com, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve SATINALMAMOTORU.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; SATINALMAMOTORU.com, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.    

e)Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri"   veya "dükkan/bayii" isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" veya "dükkan/bayii" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, SATINALMAMOTORU.com Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir; varsa her türlü zararın tazmin edilmesini talep edebilir.  

f)SATINALMAMOTORU.com, Sitedeki ürünler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir. 
 

4)WEB SAYFASINDA BULUNAN MEVCUT BİLGİ VE DÖKÜMANLAR İÇİN     ÖZEL DUYURU
SATINALMAMOTORU.com sunucusundan sağlanan ve onaylanmış dokümanlarının (sıkça sorulan sorular, içindekiler, veri sayfaları, basın bültenleri, bilgisel araçlar) 

Kullanım koşulları:

1)Bütün kopyaların altında telif hakki uyarısının gözükmesi ve telif hakki ve izin uyarısının birlikte gözükmesi

2)Web sayfasından kullanım için alınan dokumanlar ticari olmayan ve sadece kişisel kullanım içindir ve kopyalanamaz veya herhangi bir ağ'a bağlı bilgisayara aktarılamaz veya medyada yayınlanamaz

3)Dokümanlarda herhangi bir değişiklik yapılamaz. Eğitim kurumları ( özellikle üniversiteler ve liseler) sınıflarda gösterilmek koşuluyla belgeleri kopyalayabilir ve çoğaltabilir. Sınıf dışında belgelerin kullanılması için SATINALMAMOTORU.com'dan izin alınması gerekmektedir. Başka herhangi bir amaç için kullanılması ağır hukuksal yükümlülükler doğurabilir. Yukarıda belirtilen belgeler, SATINALMAMOTORU.com web sayfasının tasarım veya düzenini veya herhangi bir SATINALMAMOTORU.com çalışanı, sahibi, lisans sahibini veya denetim yerini içermez.

4)SATINALMAMOTORU.com web sayfasının bütün unsurları; ticari takdim, ticari marka, haksız rekabet ve diğer yasalar tarafından korunmaktadır ve tamamen yada kısmen de olsa kopyalanamaz veya taklit edilemez. SATINALMAMOTORU.com'un web sayfasında bulunan hiçbir logo, grafik, ses veya görüntü SATINALMAMOTORU.com tarafından açıkça izin verilmediği surece kesinlikle kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.

5)SATINALMAMOTORU.COM VE/VEYA ONUN İLGİLİ TEDARİKÇİLERİ HERHANGİ BİR AMAÇ SONUCUNDA YER ALAN İLGİLİ YAYINLANMIŞ GRAFİK VE BİLGİ İÇEREN BELGELERİN UYGUNLUGU İÇİN HİÇBİR GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMAMAKTADIR. BU TÜR BELGE VE GRAFİKLER HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEDEN OLDUĞU GİBİ TEMİN EDİLMİŞTİR.SATINALMAMOTORU.COM VE/VEYA ONUN İLGİLİ TEDARİKÇİLERİ KALİTE ŞARTLARI, BELİRLİ UYGUNLUK AMAÇLARI VE ÜNVAN DAHİL OLMAK ÜZERE BU BİLGİLER KARŞILIĞINDAKİ BÜTÜN GARANTİ VE KOŞULLARI REDDETMEKTEDİR. BELGELER VE İLGİLİ GRAFİKLER SATINALMAMOTORU.COM WEB SAYFASINDA YAYIMLANAN BELGELER VE GRAFİKLER TEKNİK YANLIŞLIKLAR VEYA YAZIM HATALARI İÇEREBİLİR. BURADAKİ BİLGİLER DÜZENLİ OLARAK DEĞİŞTİRİLİR VE EKLENİR. SATINALMAMOTORU.COM VE/VEYA HİZMETLERDE VE/VEYA BURDA TANITILMIŞ PROGRAMLARDA DEGİŞİM VEYA İYİLEŞİRME YAPABİLİR.
 

6)DİĞER WEB SAYFASI BAĞLANTILARI. SATINALMAMOTORU.com web sayfasında bulunan bağlantı kanalları, sizin SATINALMAMOTORU.com web sayfasından çıkmanıza izin verecektir. Bağlantı sayfaları SATINALMAMOTORU.com'un kontrolü altında değildir ve SATINALMAMOTORU.com bağlantılı sitenin içeriğinden, işlevselliğinden veya bağlantı kurulan yerdeki diğer bağlantıdan veya bağlantılı sayfadaki herhangi bir ücretlendirmeden veya güncellemeden sorumlu değildir. 7)SATINALMAMOTORU.com bağlantılı sayfadan yapılan web yayınından veya herhangi bir formatta alınan iletişimden sorumlu değildir. SATINALMAMOTORU.com bu bağlantıyı size sadece kolaylık olsun diye sağlamakta ve dahil olan herhangi bir bağlantının SATINALMAMOTORU.com tarafından onaylandığını anlamı içermez.
 

 5)TAZMİNAT

Sizin SATINALMAMOTORU.com hizmet kullanımından veya SATINALMAMOTORU.com web sayfasına ile yaptığınız bağlantınızdan veya SATINALMAMOTORU.com şart ve koşullarını ihlal etmenizden veya üçüncü kişileri haklarını ihlal etmeniz dolayı üçüncü kişiler tarafından tarafımıza yönlendirilecek tüm tazminat taleplerinin, zararın meydana gelmesine sebebiyet vermeniz halinde tarafınıza rücu edileceğini ve istenebilecek bütün iddia ve taleplerin, avukat masrafları da dahil olmak üzere SATINALMAMOTORU.com'a, onun yan kuruluşlarına, çalışanlarına, ortaklarına, acentelerine, memurlarına ve diğer ortaklarına tazminat olarak ödemekle yükümlü olduğunuzu kabul edersiniz.

6) GENEL HÜKÜMLER
1)Siz SATINALMAMOTORU.com hizmetlerinin size olduğu gibi yöntemi ile herhangi bir garanti vermeden sunulduğunu ve sizin SATINALMAMOTORU.com hizmetlerini veya SATINALMAMOTORU.com web sayfasını kullanmanızdan dolayı sizin veya üçüncü kişilerin açacağı herhangi bir dava, tazminat veya talepten sorumlu olduğunuzu ve SATINALMAMOTORU.com hizmetlerini veya SATINALMAMOTORU.com web sayfasını kullanmayı dilediğiniz zaman bırakma isteğinin tamamen sizin iradeniz dahilinde olgunu onaylar ve kabul edersiniz.

2)BURADA AÇIKÇA BELİRTİLEN DURUMLAR DIŞINDA, ORTALAMA KALİTE GARANTİSİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU DA DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İMA EDİLEBİLECEK GARANTİ TALEP VEYA TALEPLERİNİ SATINALMAMOTORU.COM KESİNLİKLE REDDEDER VE BU ANLAŞMA VEYA HERHANGİ BİR SEBEB DIŞINDA MEYDANA GELEBİLECEK, DOLAYLI, DOLAYSIZ, ÖZEL, KAZARİ, SONUÇSAL (KAR KAYBI DAHİL), ÖRNEK TEŞKİL EDEN VEYA CEZA GEREKTİREN ZARARLARDAN (SATINALMAMOTORU.COM BU GİBİ CEZALARIN OLABİLME İHTİMALİNİ UYARDIĞI HALDE) SATINALMAMOTORU.COM’UN HERHANGİ BİR SORUMLULUK SAHİBİ OLMUYACAĞI SİZİN TARAFINIZDAN KABUL EDİLİR.

 3)Şartlar ve koşullar SATINALMAMOTORU.com'un varisleri, ruhsat sahipleri ve atananların yaranına yürürlüğe girecektir. Eğer bu şartlar ve koşulların hükmü herhangi sebepten dolayı yetkili herhangi bir mahkeme tarafından hukuksuz, geçersiz veya uygulanamaz görüldüğü taktirde, bu hükmü koruyarak, hükmün uygulanabilir hale getirilebilme çalışmaları yapılır. Alternatif olarak, eğer uygulanabilir hale getirilme olma ihtimali yok ise, bu hüküm dışında kalan şartların yasallığı ve uygulanabilirliği geçerliliğini koruyacaktır.

4)Siteyi kullanmak sureti ile tüm takdir ve potansiyel risk tarafınıza aittir. SATINALMAMOTORU.com yönetimi, site içeriğinin kalitesi, firmaların sattıkları mal ya da hizmetlerin kalitesi, esnaf sayfaları sahiplerinin işlerini nasıl yaptıkları, yorumların doğruluğu, bilgilerin güvenilirliği, ya da her türlü site içeriği açısından herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. SATINALMAMOTORU.com sitesi içerisinde yer alan esnaflardan, firmalardan ya da her türlü kayıtlı firma sayfası sahibinden site ziyaretçilerinin irtibata geçmek sureti ile uğrayacağı her türlü zarar dolayısı ile sorumluluk ilgili firma sayfası sahibi ya da esnaf sayfasında irtibat bilgileri verilen firmaya ait bulunmakta olup, SATINALMAMOTORU.com sorumlu değildir. Bu anlamda siteyi kullanarak, firma sayfalarını ziyaret ederek, siteye kayıtlı esnaf, firma ya da kişilerle irtibata geçerek uğrayabileceğiniz her türlü maddi veya manevi zarardan dolayı SATINALMAMOTORU.com sorumlu olmayıp, firma sayfasında irtibat bilgileri bulunan ilgili firma, esnaf ya da kişi sorumludur. Bu kapsamda bu potansiyel riski alamıyorsanız lütfen siteyi kullanmayınız ve firma sayfalarını ziyaret etmeyiniz.SATINALMAMOTORU.com'a kayıt olan üye ya da esnaf, kişi, firma veya her türlü ticaret erbabının kendi faaliyet alanlarına yönelik olarak 3. şahıslarla olan münasebetleri, mal ya da hizmet satışlarına ilişkin oluşabilecek her türlü mağduriyette her türlü sorumluluk kayıtlı üye, firma sayfası sahibi ya da sitede iletişim bilgileri yayımlanan ilgili firmanın kendisine aittir.SATINALMAMOTORU.com'un premium üye sahiplerinin firma sayfaları için google adwords reklam desteği vermesi o firmanın ürettiği, sattığı mal ya da hizmetlerle ilgili herhangi bir taahhüt anlamını taşımaz ve google adwords reklam desteği dolayısı ile firma sayfası tanıtımı yapılan firma sayfası sahibinin 3. kişilere verebileceği her türlü zarardan dolayı SATINALMAMOTORU.com sitesi sorumlu tutulamaz. Sitede güvenlik açığı oluşması nedeni ile site kullanıcılarının uğrayabileceği her türlü zarar veya ziyandan SATINALMAMOTORU.com sorumlu değildir.

5)Sitede diğer üye ve site kullanıcılarının her türlü hakaret, saldırgan ileti, olumsuz yorum, mesaj vs. gibi iletilerine maruz kalınması riskine istinaden iş bu siteyi kullanmanıza ilişkin tüm olumsuz olasılıklarda risk site kullanıcılarına ve üyelere aittir. Bu hususlardan dolayı SATINALMAMOTORU.com yönetimi asla sorumlu tutulamaz.

6)SATINALMAMOTORU.com sitesi dilediği zaman sitede istediği değişikliği yapabileceği gibi, hizmeti kesintiye uğratabilir, değiştirebilir veya tamamen faaliyetini durdurabilir. Bu noktada, site üyeleri ile firma sayfası sahipleri asla hak iddia edemezler. Böyle bir karar alınmasında SATINALMAMOTORU.com’un normal üyelere ya da kayıtlı firma sayfası sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunması zorunluluğu yoktur.

7)SATINALMAMOTORU.com sitemize üyelik esnasında bazı bilgileri bizimle paylaşmanız gerekmekte ve bu şekilde üyelik hesabınızı oluşturmaktasınız. Kayıtlı üyelik hesabınızla yapılacak tüm iş ve işlemler ile aktivitelerden bizzat hesap sahibi olarak siz sorumlusunuz. Hesabınıza ilişkin parolanızın muhafazası ve kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi adına zor bir parola seçmek veya parolanızı başkaları ile paylaşmamak sizin sorumluluğunuzdadır. Bunun yanında hesabınızın başka kişi ya da kişilerin eline geçtiğini düşünmeniz halinde derhal SATINALMAMOTORU.com yönetimini mail adresinden bilgilendiriniz.

8)SATINALMAMOTORU.com yönetimi dilediği firma sayfasını ya da üyelik profilini istediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya bilgi vermeksizin kapatabilir. Ayrıca dilediği üyeliği de herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve bilgi vermeksizin sonlandırabilir.

9)SATINALMAMOTORU.com sitesi üyelik hesabınızı kişisel kullanımız için açabilirsiniz. Bir başkası adına ya da sahte hesap açılmasından ya da bu isimler adı altında gerçekleştirilen işlemler ya da girilen içerikler neticesinde 3. Kişilerin uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararlardan bizzat hesabı açan kişi sorumlu olup, SATINALMAMOTORU.com yönetimi sorumlu tutulamaz.

10)SATINALMAMOTORU.com üyeleri ya da firma sayfası sahipleri tarafından siteye girilen her türlü içeriği herhangi bir amaçla kullanmak her yerde, sürekli, gayri münhasır, telifsiz, temlik edilebilir, devredilebilir hakkı geri alınamaz bir şekilde tüm içerik haklarınızı SATINALMAMOTORU.com’a verdiğinizi kabul ve taahhüt etmektesiniz. Girmiş olduğunuz içerikler dolayısı ile SATINALMAMOTORU.com’dan asla maddi ya da manevi hak talebinden bulunmayacağınızı kabul ve taahhüt edersiniz. Girmiş olduğunuz içeriklerin her türlü kullanım hakkını SATINALMAMOTORU.com’a devretmiş olursunuz. "Kullanmak" deyimi ile; içeriğinizi kullanmak, kopyalamak, umuma açık bir şekilde sunmak ve sergilemek, yeniden revize etmek, dağıtmak, değiştirmek, çevirisini yapmak, kaldırmak, çözümlemek, pazarlamak ve İçeriğinizden türetilmiş çalışmalar hazırlamak kastedilmektedir.

11)SATINALMAMOTORU.com’a üyeler ve firma sayfası sahipleri ya da SATINALMAMOTORU.com yönetimince siteye eklenen her türlü içeriğin tüm kullanım hakkı SATINALMAMOTORU.com’a aittir. Bu kapsamda herhangi bir içeriğin kopyalanması, kullanımı değiştirilerek kullanımı vs. gibi her türlü kullanıma veya iktibasa ilişkin hususlar özel izin gerektirir. SATİNALMAOTORU.com sitesinden izin alınmadan site içeriğinin kullanılmasının tespiti durumunda tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı bildiririz.

12)Asla Gizlilik, telif hakkı, ticari marka, patent, ticaret sırrı, manevi hak, mahremiyet hakkı, alenilik hakkı ya da sair fikri mülkiyet ya da mülkiyet hakkının ihlali dahil üçüncü tarafların haklarını ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz. Bu tür ihlallerin gerçekleşmesi durumunda SATINALMAMOTORU.com asla sorumlu olmayıp, ihlali gerçekleştireni kişi, kişiler, üye ya da firma sayfası sahibi sorumludur.

13)Diğer üyelere mesaj yazmak vesair şekilde tehdit, taciz veya türlü rahatsız verici aktivitelerden bizzat bu gibi davranışları yapan üye sorumludur. Hukuki makamların talebi halinde IP bilgileri de dahil olmak üzere ilgili üye ya da firma sayfası sahibine ilişkin her türlü bilgi ilgili makamlarla paylaşılacaktır.

14)Site üyelerine reklam mahiyetinde mesaj atmamayı, ticari amaçlı yorumlar yapmamayı, ticari amaçlı içerikler göndermemeyi kabul ve taahhüt edersiniz.

15)18 yaşın altında olan kişilerden kişisel bilgi istenilmesi ya da pornografik yayınlar iletilmesinden bizzat bu hukuksuz işlemi yapan üye sorumlu olup, hukuki makamlarca talep edilmesi halinde ilgili üyenin IP bilgileri de dahil olmak üzere tüm bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacaktır.

16)SATINALMAMOTORU.com site üyeliğinizi herhangi bir gerekçe göstermeksizin bilgi de vermeden dilediği zaman sonlandırabileceği gibi, sitenin belirli alanlarını size yasaklayabilecektir.

17)Site vasıtası ile her konuda veya tanıtımda SATINALMAMOTORU.com olarak size mail, sms, arama ya da faks  bilgilendirmesi yapabileceğimizi kabul ve taahhüt edersiniz.

18)Üyeliğinizi dilediğiniz zaman iletişim bölümünden irtibata geçmek sureti ile iptal ettirebilirsiniz. Hesabınız kapandığı andan itibaren bu sözleşme ile ilgili olarak yükümlülükleriniz biter. Ancak hesabınız kapanmadan önce yapmış olduğunuz iş ve işlemlere ilişkin olarak varsa hukuki sorumluluklarınız ile iş bu sözleşme ile taahhüt ettiğiniz yükümlülükleriniz devam eder. Bunun yanında üyeliğinizi sonlandırsanız bile SATINALMAMOTORU.com içeriğinizi kullanma hakkımız her zaman saklıdır. Bunun yanında oluşturulan firma sayfaları firma sahiplerinin talebi ile asla kapatılmaz. Firma sayfalarının kapatılması ya da silinmesi site yönetiminin insiyatifine bağlıdır. Üyeliğini sildiren firmanın firma sahipliği sonlanır, sahipsiz firma sayfası yayımlanmaya devam eder.

19)Sitemiz adette en az 100, Meblağda en az 15000TL olan alımlar alanımıza girmektedir.

 

7) ALTERNATIF ÜRÜN TEKLIFI HIZMETI:
 

a)Alıcı isteğinin, istek süresince Satıcılar Alıcıya, Alıcı tercih ederse, "alternatif ürün teklifi" sunabilirler. Satıcılar bu Alternatif Ürün Tekliflerini istek süresi boyunca yapabilirler. Alıcının bu alternatif ürün tekliflerinden herhangi birini kabul etme zorunluluğu yoktur

b)Alıcının, istek süresince Satıcılar Alıcıya, Alıcı tercih ederse, "alternatif ürün          teklifi" sunabilirler. Satıcı, Alternatif Ürün Teklifi verirken, ürünün her türlü özelliğini, marka-model-yıl-renk vb olarak detaylı bir biçimde vermek zorundadır. Mümkün ise ilgili marka ve modelin teknik özelliklerini gösteren bir "link" ve diğer notlar da ekleyebilir. 
c)Satıcı Alternatif Ürün Teklifi verirken, birden fazla ürün belirtebilir. Satıcı, Alternatif Ürün Teklifi verirken ekleyeceği notlara, kimliğini belli edecek hiçbir bilgi sunmayacağını kabul eder. 
d)Alternatif Ürün Teklifi sunarken dikkate alınacak teslim süresi ve yeri, Alıcının daha önce bildirmiş olduğu teslim süresi ve yeridir. 
e)Alıcının, Satıcı tarafından verilen ilgili "Alternatif Ürün Teklifi"ni kabul etmesi ile birlikte, Satıcı, Alıcı'nın Ürünü satın almaya hak kazandığını kabul eder.

f)Alıcı, Satıcıların Alternatif Ürün Tekliflerini değerlendirirken, Satıcının ürün ile ilgili belirttiği her türlü bilgiyi ve varsa Satıcı notlarını tamamen anlamış olduğunu ve anlayarak bu teklifi kabul ettiğini kabul eder. Alternatif Ürün Teklifi ile ilgili SATINALMAMOTORU.com'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
 

8)Ücretlendirme
Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak, faturalandırılacak ve tahsil edilecektir. 

9)Diğer Hükümler 

  9.1. Fikri Mülkiyet Hakları 
a)Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (SATINALMAMOTORU.com'un telif haklarına tabi çalışmalar) SATINALMAMOTORU.com'a ait olarak ve/veya SATINALMAMOTORU.com  tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. SATINALMAMOTORU.com  Hizmet'leri, SATINALMAMOTORU.com  bilgileri ve SATINALMAMOTORU.com  telif haklarına tabi çalışmaları satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, çoğaltılamaz, benzerin benzeri çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, veya başkasının SATINALMAMOTORU.com  Hizmet'lerine erişmesine veya kullanılmasına izin verilemez. 
b)SATINALMAMOTORU.com 'un, SATINALMAMOTORU.com Hizmet’leri, SATINALMAMOTORU.com bilgileri, SATINALMAMOTORU.com  telif haklarına tabi çalışmalar, SATINALMAMOTORU.com  ticari markaları, SATINALMAMOTORU.com  ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. 
c)Kullanıcılar, SATINALMAMOTORU.com 'un Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

9.2. Sözleşme Değişiklikleri 
a)SATINALMAMOTORU.com , tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 

  9.3. Mücbir Sebepler
  Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde,SATINALMAMOTORU.com , işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SATINALMAMOTORU.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SATINALMAMOTORU.com'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

9.5. Sözleşmenin Feshi 
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. SATINALMAMOTORU.com, Kullanıcının işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı , fesih sebebiyle, SATINALMAMOTORU.com'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır: 

a)Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, 
b)Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması, 
c)Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi mevcut kayıtlı tüm kullanıcılar açısından .......... ..10.04.2017......... ..... tarihinde ve bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren onay verme hükmünde olan sözleşmeyi okudum ve kabul ettim seçeneğini tıkladıklarında geçerlilik kazanacaktır.

İşbu maddelerden ibaret Kullnım Sözleşmesi aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.